Vanliga Frågor

Sidan uppdateras när samma fråga inkommit > 3gånger
Sidan uppdaterades: 2011-12-28

VIKTIGT
 

Information beträffande regler och kostnader för
utträde ur Sticklinge Satellitgrupp 1 och alternativ till detta.

Vänligen klicka på denna länk för att komma till informationssidan

Tillägg till informationen i Informationsbrevet.
För de som begär utträde/urkoppling till ett visst datum och får datum konfirmerat,
men som av någon anledning bestämmer sig för att ändra detta datum
TILLKOMMER en extra administrativ avgift på 500 kr.
 

 

Svar: 20110412
Frågor har kommit om det finns någon möjlighet att få tillbaka de borttagna VIASAT-kanalerna:
Beslut fattades av årsmötet 2011 att avvakta med investering för att skaffa utrustning
som kan distribuera VIASAT-kanalerna i vårt nätverk.

 

Optisk fiber i Sticklinge:

Frågan är mycket aktuell och information kommer att informera om arbetet som pågått med att få
ett eget optiskt fibernätverk på Sticklinge.
Se ytterligare info under rubriken Medlemsinfo.

 

Frågor har kommit om det finns någon möjlighet att få tillbaka de borttagna VIASAT-kanalerna:
Svar: För närvarande är det enda sättet att skaffa egen parabolantenn och skaffa ett eget abonnemang.
Beslut fattas av årsmötet 2011 om vi ska skaffa utrustning
för att kunna distribuera VIASAT-kanalerna i vårt nätverk.

Vad händer när VIASAT- motor försvinner?
Svar: Styrelsen arbetar på att finna en lösning, men ni kan se Formel 1
på RTL-
ANALOG.
Sändningarna sker med tysktalande kommentator,
men bilderna ger bra info om vad som händer.

Flera frågar om HD-TV om har ställts.
Svar:  HD-TV kan av TEKNISKA skäl för närvarande inte installeras i Sticklinge Sat 1 kabelnät.