Styrelse

Satellitgruppens styrelse  år 2020

 Ordförande
Kaj Gorosch
Tel. 08 767 25 79

Sekreterare
Herbert Ahne

Tel.  0705124360

Teknik
Lennart Skoglund
Tel. 070 799 88 01

Information
Leif
Lagerdahl
Tel. 070 573 43 11

Valberedning

Sammankallande
Christian Ehrling
Tel: 08 765 77 00

Joakim Bågedal
Tel: 08 600 41 11

Anders Lindahl
Tel: Kontaktas via sammankallande

Webbmaster/Information

Leif Lagerdahl
Tel. 070 573 43 11