Nyheter

Den nya mottagarutrustningen som vi installerat,
gör det möjligt att alltid ha uppdaterad TV-tablå från våra leverantörer.
Genom att trycka på GUIDE på fjärrkontrollen ser ni vilka program som sänds.
Detta gäller endast de DIGITALA kanalerna.
Denna funktion ersätter ej Sticklinge Satellitgrupp 1 kanallista.
Kanallistan skickas med kallelsen till årsmötet eller kan beställas via E-post från webmaster.