Startsida

VÄLKOMMEN TILL STICKLINGE SATELLITGRUPP 1

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2021

Teracom ändrade sitt  hela system under tisdagen 5 oktober.
Nu sker utsändning endast i mpeg 4-format, dvs HD.
Äldre TV-apparater klarar möjligtvis inte denna teknik.
Vår tekniker har justerat så att det inte ska påverka på våra programplatsinställningar.

Fredagen 22 oktober, genomfördes en stor teknisk genomgång av föreningens mottagarutrustning.
All utrustning är tekniskt uppdaterad och fungerar väl

ÅRSMÖTE - DATUM

Föranlett av det allmänna hälsoläget p.g.a COVID-19 och dess mutationer
och FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (FHM) rekommendationer har styrelsen bestämt att
ÅRSMÖTET kommer att annonseras via mail och på denna sida - och styrelsen återkommer med vilken form mötet kommer att genomföras.

Verksamheten fungerar bra med undantag av smärre tekniska problem och inga förändringar har gjorts.

3. Föreningens medlemsregister
Får ni som medlem ingen information från föreningen !?, det kan bero på att vi har fel E-postadress i vårt register
Skicka ett mejl med hjälp länken till webmaster@sticklinge.nu
Vi stämmer av ert namn mot befintlig medlemsförteckning

Om du saknar kanaler - behöver du kanske göra en ny kanalsökning för att återfå kanalerna.

Vid kanalsökning skall man ange att man tar emot TV-signalerna via ANTENN. 

Sticklinge

Saknar du kanaler ? Gör en kanalsökning ! Ni måste KANSKE återställa fabriksinställningarna i era TV-mottagare.  

De analoga kanalerna kommer successivt att plockas bort när problem uppstår med mottagarutrustningen.

Nya HD-kanaler installeras i nätet i takt med att föreningens ekonomin tillåter det och när våra leverantör kräver byte av signalformat .

 

Ny kanalplan distribuerats på begäran till de medlemmar som lämnat  sin E-postadress.

Problem med dålig bildkvalitet !

Ring vår JOURTELEFON:  0709 58 54 70 eller skicka ett mail till webmaster

MEN -  se först i medlemsinfo om något planerat arbete kan vara orsak till Ditt problem.
Kontakt: webmaster@sticklinge.nu

.

 

Fortfarande ! Problem med saknade kanaler?

Gör en kanalsökning !
Ni måste KANSKE återställa fabriksinställningarna i era TV-mottagare.

Sticklinge Udde Båtklubb (Klicka på bilden)